Data publikacji
2019-04-05 09:54:09
Nr sprawy
ZP.271.35.2019
Tytuł zamówienia
Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości (z chodnikami i krawężnikami) po trasie planowanej kanalizacji deszczowej.
Data przetargu
2019-04-16