Data publikacji
2019-05-24 11:26:23
Nr sprawy
ZP.271.46.2019
Tytuł zamówienia
Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku
Data przetargu
2019-06-03