Data publikacji
2019-07-11 10:52:26
Nr sprawy
ZP.271.63.2019
Tytuł zamówienia
Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu: „Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne”
Data przetargu
2019-08-19 (przesunięto na 2019-08-26)