Data publikacji
2019-08-28 09:17:57
Nr sprawy
ZP.271.94.2019
Tytuł zamówienia
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika
Data przetargu
2019-09-12 (przesunięto na 2019-10-10)
Dokumenty w sprawie
Metryka Ogłoszenie o zamówieniu [pdf - 150 KB]
Metryka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [doc - 593 KB]
Metryka załącznik nr 10 - wykaz domków letniskowych [pdf - 10 KB]
załącznik nr 11 wykaz nieruchomości o utrudnionym dojeździe [pdf - 80 KB]
załącznik nr 12 wykaz wspólnot mieszkaniowych (zabudowa wielolokalowa) [pdf - 17 KB]
załącznik nr 13 wykaz gniazd na zasobach spółdzielni mieszkaniowych (zabudowa wielolokalowa) (3) [pdf - 40 KB]
załącznik nr 14 - wykaz nieruchomości, dla których dopuszczona została zwiększona częstotliwość odbioru odpadów [pdf - 33 KB]
załącznik nr 15 - wykaz nieruchomości, na których segregacja odpadów prowadzona jest w poj typu dzwon [pdf - 15 KB]
załącznik nr 16 - wykaz nieruchomości w ścisłym centrum Miasta Rybnika [pdf - 21 KB]
załącznik nr 8 - wykaz nieruchomości niezamieszkałych [pdf - 46 KB]
załącznik nr 9 - wykaz nieruchomości niezamieszkałych [pdf - 51 KB]
Metryka Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ [doc - 122 KB]
Plik JEDZ w formacie xml.xml [xml - 100 KB]
Metryka Identyfikator postępowania [docx - 10 KB]
Metryka KluczPub_Oferta_PostepowanieID_ba5b5d73-6ff2-4ea3-9ae6-b25c9e8aa433 [asc - 700 B]
Metryka Informacja dla Wykonawców [rtf - 166 KB]
Metryka Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej [pdf - 67 KB]
Metryka Odpowiedzi na pytania [rtf - 249 KB]
Metryka Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej [pdf - 68 KB]
Metryka Odpowiedzi na pytania #2 [rtf - 173 KB]
Metryka Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej [pdf - 69 KB]
Metryka Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu [doc - 54 KB]
Metryka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [rtf - 166 KB]
Metryka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej [pdf - 123 KB]
Metryka Ogłoszenie zmian do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej [pdf - 67 KB]