Data publikacji
2019-09-02 08:53:47
Nr sprawy
ZP.271.100.2019
Tytuł zamówienia
Wykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotniczej.
Data przetargu
2019-09-10
Dokumenty w sprawie