Data publikacji
2020-03-11 14:13:46
Nr sprawy
ZP.271.17.2020
Tytuł zamówienia
Przeprowadzenie przeglądów technicznych obiektów na terenie miasta Rybnika (placówki oświaty, kultury, sportu, polityki społecznej, zarządzania kryzysowego) z podziałem na zadania, w zakresie (...)
Data przetargu
2020-03-19
Dokumenty w sprawie