Data publikacji
2020-12-29 16:28:24
Nr sprawy
ZP.271.95.2020
Tytuł zamówienia
Podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych, wznowienie granic nieruchomości, w podziale na 4 zadania Zadanie nr 1 – Wykonanie podziałów 53 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. Zadanie nr 2 – Wykonanie podziałów 52 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. Zadanie nr 3 – Wykonanie maksymalnie 30 map sytuacyjnych do celów prawnych. Zadanie nr 4 – Wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych.
Data przetargu
2021-01-11