Data publikacji
2018-03-20 12:54:56
Nr sprawy
ZP.271.25.2018
Tytuł zamówienia
Zapytanie o cenę: 1) Objęcie stałą kontrolą i bieżącą konserwacją wyznaczone urządzenia odwadniające na terenie Miasta Rybnika w 2018 roku. 2) Konserwacja odcinka koryta rzeki Nacyny od ul. Reymonta do ul. Wierzbowej. 3) Utrzymanie rzeki Rudy na odcinku od mostu kolejowego do km 34+700.