Data publikacji
2018-07-18 09:22:10
Nr sprawy
ZP.271.199.2017
Tytuł zamówienia
ZWR_Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla inwestycji kubaturowej – Pawilon Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym oraz pełnieniem czynności nadzoru autorskiego
Dokumenty w sprawie