Data publikacji
2018-09-10 11:01:02
Nr sprawy
ZP.271.128.2018
Tytuł zamówienia
ZOC_Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.
Data przetargu
2018-09-10