Data publikacji
2018-09-21 11:53:28
Nr sprawy
ZP.271.110.2018
Tytuł zamówienia
ZWR Roboty budowlane inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych - Budowa podjazdu przy wejściu bocznym z robotami towarzyszącymi w ZSP-5 dz. Północ w systemie zaprojektuj i wybuduj