Data publikacji
2018-09-21 12:02:27
Nr sprawy
ZP.271.127.2018
Tytuł zamówienia
ZWR Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ
Dokumenty w sprawie