Data publikacji
2018-11-27 15:17:24
Nr sprawy
ZP.271.141.2018
Tytuł zamówienia
ZWR_Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku” wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym, oraz pełnieniem czynności nadzoru autorskiego.