Data publikacji
2019-04-17 10:43:48
Nr sprawy
ZP.271.47.2019
Tytuł zamówienia
Druk 800 sztuk obwieszczeń Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.
Data przetargu
2019-04-17