Data publikacji
2019-07-18 11:09:55
Nr sprawy
ZP.271.69.2019
Tytuł zamówienia
ZOC: 1) Objęcie stałą kontrolą i bieżącym utrzymaniem wyznaczonych urządzeń odwadniających, 2) Utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka koryta rzeki Nacyny od stopnia w km 1+210 do km 3+795, 3) Utrzymanie rzeki Rudy na odcinku od mostu kolejowego do km 34+700