Data publikacji
2019-09-04 10:24:02
Nr sprawy
ZP.271.107.2019
Tytuł zamówienia
Druk 800 sztuk obwieszczeń wyborczych o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.