Data publikacji
2020-02-21 10:35:20
Nr sprawy
ZP.271.141.2019
Tytuł zamówienia
ZWR_Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu