Data publikacji
2020-08-06 11:14:29
Nr sprawy
ZP.271.50.2020
Tytuł zamówienia
ZOC: 1) Objęcie stałą kontrolą i bieżącym utrzymaniem wyznaczonych urządzeń odwadniających na terenie miasta Rybnika. 2) Utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka koryta rzeki Nacyny od stopnia w km 1+210 do km 3+795. 3) Utrzymanie rzeki Rudy na odcinku od mostu kolejowego linii Rybnik - Żory do km 34+700