Nazwa jednostki
Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach
Nr telefonu
32-425 20 16
Faks
32-433 18 34
Dyrektor
Cezary Biesiadecki
Publikacja: 9 lutego 2016 r. Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 31 lipca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)