Nazwa jednostki
Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach
Nr telefonu
32-425 20 16
Faks
32-433 18 34
Dyrektor
Izabela Karwot
Publikacja: 9 lutego 2016 r. Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 9 marca 2017 r. Magdalena Cichy (Referent Or)