Nazwa jednostki
Dom Kultury w Rybniku - Niedobczycach
Nr telefonu
32 433 10 65-66, 433 19 26 fax 32 433 10 65
Faks
32-42 13 755
Dyrektor
Marian Wolny
Publikacja: 1 kwietnia 2016 r. Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 17 października 2019 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or)