Nazwa jednostki
Dom Kultury w Rybniku - Niewiadomiu
Adres
Ignacego Mościckiego 15
Nr telefonu
32-421 37 55, 43 31 365
Faks
32-433 10 65
Adres e-mail
Dyrektor
Kamila Paradowska
Publikacja: 4 stycznia 2016 r. Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 16 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)