Nazwa jednostki
Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
Adres
Nr telefonu
32-422 14 23, 32-432 74 60
Faks
32-432 74 63
Dyrektor
Bogdan Kloch
Publikacja: 1 kwietnia 2016 r. Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 3 czerwca 2020 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or)