Nazwa jednostki
Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
Adres
Nr telefonu
32-422 14 23, 32-432 74 60
Faks
32-432 74 63
Dyrektor
Wojciech Dominiak
Publikacja: 1 kwietnia 2016 r. Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 2 listopada 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)