Nazwa jednostki
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku
Nr telefonu
32-422 35 41, 32-422 10 17
Faks
32-422 67 55
Dyrektor
Stanisława Adamek
Publikacja: 12 stycznia 2016 r. Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)