Nazwa jednostki
Teatr Ziemi Rybnickiej
Adres
pl. Teatralny im. Kazimierza Kutza 1
Nr telefonu
32-422 21 32, 32-422 32 35
Faks
32-422 21 32
Dyrektor
Michał Wojaczek
Publikacja: 7 stycznia 2016 r. Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 29 stycznia 2021 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or)