Nazwa jednostki
Dom Dziecka w Rybniku
Nr telefonu
32-422 21 47
Faks
brak
Adres e-mail
biuro@domdziecka.rybnik.pl
Dyrektor
Jarosław Pydyn
Opublikował
Publikacja: 20 czerwca 2016 r. 0
Aktualizacja: 4 stycznia 2021 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or)