Nazwa jednostki
Dom Dziecka w Rybniku
Nr telefonu
32-422 21 47
Faks
brak
Adres e-mail
biuro@domdziecka.rybnik.pl
Dyrektor
Barbara Jakubiak
Opublikował
Publikacja: 20 czerwca 2016 r. 0
Aktualizacja: 16 listopada 2016 r. Magdalena Cichy (Referent Or)