Nazwa jednostki
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku
Nr telefonu
32-422 36 06
Faks
32-422 36 06 wew. 130
Adres e-mail
sekretariat@mdps.rybnik.pl
Dyrektor
Piotr Mazurek
Opublikował
Publikacja: 10 listopada 2016 r. Magdalena Cichy (Referent Or)
Aktualizacja: 26 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)