Nazwa jednostki
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku
Nr telefonu
32-422 78 37, 422 44 25
Faks
32-422 78 37
Adres e-mail
sekretariat@mosir.rybnik.pl
Dyrektor
Rafał Tymusz
Opublikował
Publikacja: 16 listopada 2016 r. Magdalena Cichy (Referent Or)
Aktualizacja: 10 stycznia 2019 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or)