Nazwa jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Nr telefonu
32-439 06 00
Faks
32-439 06 09
Adres e-mail
sekretariat@cuw.rybnik.pl
Dyrektor
Arkadiusz Marcol
Opublikował
Publikacja: 1 kwietnia 2016 r. Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 6 listopada 2017 r. Magdalena Gacek (Referent Or)