Nazwa jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Nr telefonu
32-439 06 00
Adres e-mail
sekretariat@cuw.rybnik.pl
Dyrektor
Arkadiusz Marcol
Opublikował
Publikacja: 1 kwietnia 2016 r. godz. 07:34 Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 22 maja 2023 r. godz. 14:22 Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)