Nazwa jednostki
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
Nr telefonu
32 42 40 435
Adres e-mail
orpz.rybnik@op.pl
Dyrektor
Arkadiusz Andrzejewski
Opublikował
Publikacja: 26 sierpnia 2015 r. Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Aktualizacja: 8 lipca 2019 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or)