Nazwa jednostki
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
Nr telefonu
32 42 40 435
Adres e-mail
sekretariat@orpz.rybnik.pl
Dyrektor
Arkadiusz Andrzejewski
Opublikował
Publikacja: 26 sierpnia 2015 r. godz. 12:59 Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Aktualizacja: 2 stycznia 2023 r. godz. 07:50 Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)