Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
Nr telefonu
32-422 11 11
Faks
32-422 36 06
Adres e-mail
ops@opsrybnik.pol.pl
Dyrektor
Anna Sowik-Złotoś
Opublikował
Publikacja: 16 listopada 2016 r. Magdalena Cichy (Referent Or)
Aktualizacja: 31 lipca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)