Nazwa jednostki
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku
Nr telefonu
32-422 56 39, 32-423 35 99
Faks
brak
Adres e-mail
sekretariat@oikip.rybnik.pl
Dyrektor
Katarzyna Kusz
Opublikował
Publikacja: 16 listopada 2016 r. Magdalena Cichy (Referent Or)