Nazwa jednostki
Rybnickie Służby Komunalne
Nr telefonu
32-432 95 40
Faks
32-432 95 50
Adres e-mail
sekretariat@rsk.rybnik.pl
Dyrektor
Łukasz Karbowiński- powierzenie stanowiska dyrektora na podstawie art. 21 ustawy o pracownikach samorządowych
Opublikował
Publikacja: 19 września 2023 r. godz. 07:22 Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)