Nazwa jednostki
Straż Miejska w Rybniku
Nr telefonu
986, 32-422 72 54
Faks
32- 422 72 54
Adres e-mail
sekretariat@sm.rybnik.pl
Dyrektor
Arkadiusz Kaczmarczyk
Opublikował
Publikacja: 16 listopada 2016 r. Magdalena Cichy (Referent Or)