Nazwa jednostki
Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku
Nr telefonu
32-755 71 60 - 03
Faks
32-755 71 65
Adres e-mail
ztz@ztz.rybnik.pl
Dyrektor
Łukasz Kosobucki
Opublikował
Publikacja: 16 listopada 2016 r. Magdalena Cichy (Referent Or)
Aktualizacja: 30 października 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)