Nazwa jednostki
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rybniku
Nr telefonu
32 30 80 700
Faks
32-739 81 36
Adres e-mail
sekretariat@zopowrybnik.pl
Dyrektor
Jarosław Pydyn
Opublikował
Publikacja: 4 stycznia 2016 r. Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 4 stycznia 2021 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or)