Nazwa jednostki
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rybniku
Adres
Powstańców Śląskich 44C
Nr telefonu
32 30 80 700
Faks
32 42 39 564
Adres e-mail
sekretariat@zopowrybnik.pl
Dyrektor
Jarosław Pydyn
Opublikował
Publikacja: 4 stycznia 2016 r. Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 31 maja 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)