Nazwa jednostki
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku
Nr telefonu
32-739 81 34
Faks
32-739 81 35
Adres e-mail
sekretariat@capowrybnik.pl
Dyrektor
Jarosław Pydyn
Opublikował
Publikacja: 1 lutego 2016 r. Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 1 lutego 2018 r. Magdalena Gacek (Referent Or)