Nazwa jednostki
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku
Nr telefonu
32-739 81 34
Faks
32-739 81 36
Adres e-mail
sekretariat@zopowrybnik.pl
Dyrektor
Jarosław Pydyn
Opublikował
Publikacja: 1 lutego 2016 r. Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 30 stycznia 2020 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or)