Nazwa jednostki
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku
Nr telefonu
32 422 21 47
Adres e-mail
biuro@domdziecka.rybnik.pl
Dyrektor
Barbara Jakubiak
Opublikował
Publikacja: 25 stycznia 2018 r. Magdalena Gacek (Referent Or)