Nazwa jednostki
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku
Adres
Mikołowska 130/1
Nr telefonu
32 422 21 47
Faks
32-739 81 36
Adres e-mail
sekretariat@zopowrybnik.pl
Dyrektor
Jarosław Pydyn
Opublikował
Publikacja: 25 stycznia 2018 r. Magdalena Gacek (Referent Or)
Aktualizacja: 2 marca 2020 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or)