Nazwa jednostki
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku
Adres
Mikołowska 130/1
Nr telefonu
500 177 802
Faks
32 42 39 564
Adres e-mail
sekretariat@zopowrybnik.pl
Dyrektor
Jarosław Pydyn
Opublikował
Publikacja: 25 stycznia 2018 r. godz. 09:22 Magdalena Gacek (Referent Or)
Aktualizacja: 10 marca 2023 r. godz. 10:45 Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)