Nazwa jednostki
Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku
Nr telefonu
32 440 77 15
Adres e-mail
zlobek@miastorybnik.pl
Dyrektor
Aleksandra Bałdyga
Opublikował
Publikacja: 20 lutego 2018 r. Magdalena Gacek (Referent Or)
Aktualizacja: 21 sierpnia 2020 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or)