Nazwa jednostki
Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku
Nr telefonu
32 440 77 15
Adres e-mail
zlobek@miastorybnik.pl
Dyrektor
Sylwia Płukis
Opublikował
Publikacja: 20 lutego 2018 r. godz. 15:17 Magdalena Gacek (Referent Or)
Aktualizacja: 16 listopada 2023 r. godz. 07:57 Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)