Nazwa jednostki
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 4 w Rybniku
Nr telefonu
32-739 81 34
Faks
32-739 81 36
Adres e-mail
sekretariat@zopowrybnik.pl
Dyrektor
Jarosław Pydyn
Opublikował
Publikacja: 4 stycznia 2021 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Aktualizacja: 4 stycznia 2021 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or)