Nazwa jednostki
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 4 w Rybniku
Adres
Generała Andersa 9a/6
Nr telefonu
32 308 07 00
Faks
32 42 22 147
Adres e-mail
sekretariat@zopowrybnik.pl
Dyrektor
Jarosław Pydyn
Opublikował
Publikacja: 4 stycznia 2021 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Aktualizacja: 31 maja 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)