Nazwa jednostki
Rybnickie Służby Komunalne
Nr telefonu
32-432 95 40
Faks
32-432 95 50
Adres e-mail
sekretariat@rsk.rybnik.pl
Dyrektor
Przemysław Grycman
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 3 września 2013