Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie "17-tka"
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
Data wpisu do ewid.
2001-12-04
Telefon
324214593
email
STOWARZYSZENIE@17-TKA.PL
Cele
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci,młodzieży i osób dorosłych oraz pomoc w pokonywaniu sytuacji kryzysowych.
Uwagi
zmiana nazwy stowarzyszenia Sygn. sprawy: GL.X NS - Rej.KRS ?001024/14/330 z dnia 17.04.2014 r. zmianę wprowadzono do wykazu stowarzyszeń dnia 16.06.2014 r.
WWW
WWW.17-TKA.PL