Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Kibiców "Zielono-Czarny ROW Rybnik"
Data wpisu do ewid.
2007-04-26
Cele
Promocja meczów piłki nożnej i innych zawdów sportowych, popularyzacja nazwy, herbu, barw oraz kibiców klubu sportowego "ROW" Rybnik.