Nazwa stowarzyszenia
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
KRS
Data wpisu do ewid.
1999-03-12
Telefon
32 4291650
Oddział
Koło Terenowe
Cele
Podnoszenie poziomu zawodowego kadr pielęgniarskich.