Nazwa stowarzyszenia
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
KRS
Data wpisu do ewid.
1999-03-10
Oddział
Oddział Rejonowy w Rybniku - Koło Nr 1 "Rybnik-Miasto"
Cele
Reprezentowanie interesów zrzeszonych członków oraz organizowanie życia kulturalnego.