Nazwa stowarzyszenia
Ochotnicza Straż Pożarna "Chwałęcice" w Rybniku
Adres
Data wpisu do ewid.
2001-03-22
Cele
Podejmowanie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom.