Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia "ALERGOKOL" w Rybniku
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
Adres
Cele
Wspieranie działalności profilaktycznej placówek służby zdrowia.