Nazwa stowarzyszenia
Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
Cele
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej.
Uwagi
adres poczty elektr. : RYBNIK.BRACTWO@ONET.EU