Nazwa stowarzyszenia
Towarzystwo Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku
Data wpisu do ewid.
2001-12-03
Telefon
32/4222787
Cele
Wspieranie działalności wychowawczej i dydaktycznej szkoły, przekazywanie długoletnich tradycji szkoły, upamiętnianie losów jej wychowanków.