Nazwa stowarzyszenia
Ochotnicza Straż Pożarna "Grabownia" w Rybniku
Data wpisu do ewid.
2001-03-20
Cele
Podejmowanie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom.