Nazwa stowarzyszenia
Ochotnicza Straż Pożarna "Golejów" w Rybniku
Data wpisu do ewid.
2002-01-22
Telefon
32/4246478
Cele
Podejmowanie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom.